לוגו שלניר

חוק שירות נתוני אשראי

חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב – 2002 שנתקבל בכנסת ביום 17.1.02, מסדיר את האופן שבו ניתן יהיה לקבל מידע על אמינותו של אדם לעניין עמידתו בהתחייבויות הכספיות שקיבל על עצמו, בין בפעולתו כעוסק ובין בפעולתו כאדם פרטי (הלקוח).

למה בודקים נתוני אשראי

זאת לשם שתי תכליות עיקריות: האחת, על מנת שמבקש המידע יוכל להעריך את מידת הסיכון שבהתקשרות עם אותו אדם; השנייה, על מנת להביא להוזלת האשראי לאותם אנשים, שיכולים להצביע על היסטוריה חיובית של עמידה בהתחייבויות ותשלום חובות. 

ההנחה היא שמתן מידע על עמידה בהתחייבויות כספיות יגביר את התחרות בתחום מתן האשראי ללקוחות פרטיים. וכמו כל צריך לשמור על הפרטים האישיים גם לגבי ניכיון שקים

 
 

אילו נתוני אשראי בודקים

המידע שייאסף ויימסר בידי מי שקיבל רשיון מיוחד לעניין זה נחלק לשני סוגים: נתונים אודות אי עמידה בתשלום חובות מסוגים שונים (מידע שלילי), ונתונים חיוביים אודות לקיחת הלוואות על ידי הלקוח (מידע חיובי).

איסוף המידע השלילי נעשה ממקורות המנויים בחוק, ולגבי מידע שמפורט בו.

לעניין המידע החיובי – חובה לאסוף ממערכת הבנקאות מידע חיובי לגבי מי שקיים לגביו מידע שלילי. בנוסף רשאי בעל הרשיון לאסוף מידע על לקוחות, שאין עליהם מידע שלילי, ואשר הודיעו בכתב לרשם או לבעל רשיון כי הם מסכימים שבעל הרשיון יאסוף וימסור עליהם מידע חיובי.

איסור פרסום נתוני אשראי

מאחר שיש במתן דו"ח נתוני האשראי כדי לפגוע בפרטיותם של הלקוחות, אף כי הדבר נועד לתכלית ראויה, נוסחו הסדרי החוק תוך מאמץ גדול לוודא שהפגיעה לא תעלה על הנדרש. חובות שונות הוטלו על בעל הרשיון, אשר יהא נתון לפיקוח רשם שירות נתוני אשראי.

כך למשל, נדרש כי בעל הרשיון ירשום את מאגר הלקוחות שברשותו כמאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות; הוטל איסור על פרסום נתוני אשראי שנתקבלו מבעל הרשיון; נקבע שניתן למסור נתוני אשראי רק למי שמסר הצהרה בכתב על כך שהוא מבקש את הנתונים לצורך קבלת החלטה למספר מוגדר ומצומצם של מטרות

הוטל איסור על עשיית שימוש בנתונים שנתקבלו למטרות אחרות מאלה שהוצהר עליהן; הוטלו סנקציות מנהליות ופליליות על המפר את הוראות החוק; ועוד. כמו כן, כדי להקטין את הסיכון לטעויות, חויב בעל הרישיון לאפשר ללקוח לראות את הדו"ח. מתוך אתר האינטרנט של משרד המשפטים.

לפירוט נוסף על החוק באתר משרד האוצר

ביצוע ניכיון שיקים ולבקשת אשראי, השאירו פרטים, העלו צילום שיק ונחזור אליכם בהקדם!

הצהרת נגישות עסק

  • מעלית
  • שירותי נכים
  • מרכזיה טלפונית מונגשת
  • חניה נגישה
צרו קשר
Scan the code
דילוג לתוכן