לוגו שלניר

כל מה שרצית לדעת על פקודת השטרות

פקודת השטרות עוסקת בכל הקשור להעברת שטרות ולסחירות בהם. היא עוסקת בשלושה סוגים עיקריים של שטרות: שטר חוב, שטר חליפין ושיק.

 היא נחקקה לראשונה עוד לפני קום המדינה, ב-1929 ועברה מספר שינויים לאורך השנים, אך חלק גדול מהעקרונות עליהם היא בנויה נותרו כפי שהם, רק עברו עדכונים. 

הפקודה מתייחסת לאחיזה כשורה בשטר, לתמורתו של שטר, לסחירות ועבירות שטרות ועוד.

מה המשמעות של סחירות שטרות?

סחירות שטרות משמע האפשרות להעביר את השטר לצד שלישי. בפקודה מצוינים באופן מפורט כל הכללים בנוגע להסבת שטרות. הצד המוסב הינו אוחז כשורה, כלומר הוא זכאי לפרוע את אותו שטר.

פקודת השטרות

הגבלת סחירות על שטר

נקודה נוספת בה נוגעת פקודת השטרות לגבי סחירות השטר היא האפשרות להגבילה. הגבלת הסחירות נעשית באמצעות המילים למוטב בלבד או לחילופין באמצעות הוספת המילה "בלבד" לאחר שם הנפרע. חוק המזומן שנחקק בשנת 2019 שם דגשים נוספים כמו האיסור לתת או לקבל שיק פתוח ששם המוטב אינו רשום עליו (למעט סייגים בחוק). הגבלה נוספת שנקבעה במסגרת החוק לגבי סחירות שטרות נוגעת למספר ההסבות של שיקים סחירים: אם הסכום גדול מ- 10000 ₪ ניתן להסב אותם פעם אחת בלבד לצד שלישי שאינו גוף פיננסי מפוקח או בנק.

פרעון שטרות

חלק נוסף בנושא שטרות בו עוסקת פקודת השטרות היא הפירעון. הפקודה קובעת מהו פירעון כשורה של שטר. משמעו של פירעון כשורה הוא שהשטר נפרע על ידי האוחז בו, הגורם אשר קיבל את השטר במסגרת העסקה, כשהאחיזה בשטר היא כשורה ועל פי חוק. מתי האחיזה בשטר נחשבת פגומה? למשל כאשר נעשה שינוי בשטר מבלי שישנה חתימה של בעל השיק (להלן: "המושך") ליד אותו תיקון או שינוי. אז השיק יהיה בלתי קביל.

מה נחשב לפגמים בשטר?

פגמים בשטר נחשבים למשל לנטילת השטר בכוח, באופן הכרוך בכפיה, רמאות, זיוף או מעילה באמון. הפגמים כוללים גם זיוף חתימות, זיוף שטר, מצב בו מסב השטר אינו כשיר לעשות זאת מסיבות שונות בין אם מבחינה משפטית או כספית. כמו כן, פגמים טכניים הנובעים משינויים על גבי השטר שאינם מבוצעים על ידי המושך ובחתימתו ו/או אי תקינות בהסבה, יחשבו כפגמים בשטר.

כישלון תמורה

פקודת השטרות נוגעת גם בנושא כישלון התמורה. לצערנו, המצב בו אדם שילם עבור שירות או מוצר אך לא קיבל אותם במלואם אינו מצב נדיר. במצב בו אדם שילם בשיק אך לא קיבל את מלוא התמורה הוא רשאי לבטל את השיק באופן מלא או באופן חלקי בהתאם לתמורה שקיבל. במקרה כזה, על המשלם חובת ההוכחה לכישלון תמורה.

בדיקת שיקים לפני ניכיון

כיוון ששיק משמעו הסכם, חוזה משפטי של ממש בין שני גורמים (או יותר במקרה של הסבה), בדיקת שיק חשובה לפני הפקדתו או לפני העברתו. עוד יותר חשובה בדיקת השיק ואמינותו במצב של ניכיון שיקים בו שיק דחוי עובר לידיה של חברת ניכיון שיקים המעניקה באופן מיידי את סכום השיק בניכוי עמלה.

 אנו בחברת שלניר יעוץ ושיווק עסקי בע"מ מבצעים ניכיון שיקים לאחר בדיקת השיק ווידוא שהוא עומד בדרישות פקודת השטרות הן מבחינה טכנית והן מבחינת אמיתות העסקה והתמורה שהתקבלה שבגינן ניתן השיק.

הצהרת נגישות עסק

  • מעלית
  • שירותי נכים
  • מרכזיה טלפונית מונגשת
  • חניה נגישה
צרו קשר
Scan the code
דילוג לתוכן