הלוואות

 

הלוואות לחברות ולעסקים

 
כמעט כל בעל עסק או חברה צריך הלוואה בשלב מסוים במהלך חיי העסק. לעיתים ההלוואה היא לצורך הקמת העסק, לעיתים לצורך תפעול שוטף ולעיתים לצורך הרחבת העסק.
ההלוואה מתבצעת על פי תנאים שנקבעו וסוכמו מראש על-ידי שני הצדדים: המלווה והלווה. בעסקת הלוואה ישנם 3 אלמנטים מרכזיים: קרן (סכום ההלוואה), טווח פירעון (משך הזמן המוגדר להחזר ההלוואה) וריבית (מחיר ההלוואה).
הלוואות רבות מתבצעות באמצעות הבנקים, אך כיום ניתן להשיגן באמצעות חברות מימון וגופים אחרים בתנאים נוחים ובתהליכים מקוצרים ופשוטים יותר.
 
הלוואות
 
יש ברשותי שיק מסחרי דחוי וברצוני לנכותו - מה הם התנאים לקבלתו?
 
 

בשלניר מעניקים מגוון הלוואות בתנאים גמישים ונוחים:

 
הלוואה לטווח קצר או הלוואת גישור
 
הלוואה הניתנת לטווח זמן של מספר חודשים. לרוב ההלוואה נדרשת כדי לבצע גישור, כלומר הלוואה לצורך מימון עסקה מידית, רכישת מלאי ופעולות אחרות שללווה אין עבורן כסף נזיל, אך צפוי לקבל מהן כספים שעליהם הוא מסתמך לצורך החזרת ההלוואה בתוך זמן קצר.

החברה מאפשרת לכם לקבל את הלוואות הגישור הטובות ביותר בהתחשב במצבכם הפיננסי, וליהנות משירות מהיר ויעיל, בהליך פשוט וגמיש, תוך מחויבות לשמירה על דיסקרטיות. הלוואת הגישור כרוכה בתשלום עמלה ובריבית.
 
הלוואה כנגד שעבודים ובטוחות
 
אנו מספקים הלוואות כנגד שעבודים של נכסים ו/או כנגד בטוחות אחרות. ההלוואה כרוכה בתשלום עמלה ובריבית.

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.